Jak skonfigurować czynności

Kleos umożliwia rejestrację czynności wykonywanych na rzecz klientów. Na ich podstawie generowane są faktury. Aby skonfigurować moduł Czynności użytkownik musi zdefiniować czynności, pozycje rozliczeniowe oraz tabele stawek. Typy czynności zawierają opisy czynności. Możliwe jest dodanie wielu typów czynności. Jeśli nie chcesz więcej używać jakiegoś typu możesz go dezaktywować. Czynności mogą być kombinacją honorarium i kosztów. Honorarium i koszty są różnymi pozycjami rozliczeniowymi. Pozycje rozliczeniowe są podzielone na kategorie rozliczeniowe. Kleos rozpoznaje koszty jako element pozycji rozliczeniowych.

 

Aby zdefiniować tabele stawek przejdź do modułu Konfiguracja. Tabele stawek zawierają domyślne wartości do rozliczenia. Możliwe jest zdefiniowanie wielu tabeli stawek. Stawki ogólne dotyczą kategorii rozliczeniowych. Przykładowo kategoria kilometrówka może zawierać wiele pozycji rozliczeniowych związanych z wydatkami dotyczącymi podróży. Stawki ogólne dla kategorii kilometrówka odnoszą się do wszystkich pozycji rozliczeniowych zawartych w tej kategorii. Stawki szczegółowe odnoszą się tylko do specyficznych pozycji rozliczeniowych. Możliwe jest duplikowanie tabeli stawek. To rekomendowany sposób na coroczne zaktualizowanie tabeli stawek.

Jak skonfigurować czynności