Jak pracować z postępowaniami

Sprawy często występują w releacjach. Dana sprawa może zainicjować powstanie nowych powiązanych z nią spraw lub jedna złożona sprawa może być podzielona na wiele mniejszych. Postępowania są stosowane do łączenia spraw i utrzymują powiązanie między sprawą główną oraz pozostałymi postępowaniami. Aby utworzyć postępowanie, kliknij ikony Więcej oraz Dodaj postępowanie. Wszystkie sprawy tworzone jako postępowania, zachowują numer sprawy głównej, dzięki czemu bardzo łatwo jest je wyszukiwać i na nich pracować. Utworzone postępowanie może być używane jako niezależna sprawa. Możliwe jest archiwizowanie postępowania, zachowując jednocześnie wszystkie pozostałe postępowania jako otwarte.

Jak pracować z postępowaniami