Jak pracować z polami dodatkowymi

Informacje wymagane do zarządzania postępowaniem sądowym mogą być bardzo złożone. Niekiedy wymagane jest gromadzenie informacji, na które nie ma dedykowanego miejsca w standardowej strukturze Kleosa. Dodatkowe pola dają możliwość konfiguracji Kleosa, tak aby idealnie pasował do Twoich potrzeb. Możesz określić dodatkowe pola dla spraw i kontaktów. Aby zdefiniować dodatkowe pole dla spraw kliknij w przycisk Dodatkowe pola dla spraw w panelu konfiguracji. Wszystkie pola powinny należeć do grupy. Stwórz nową grupę i nadaj jej nazwę. Teraz zdefiniuj nowe pole. Musisz określić typ oraz jego nazwę.

 

W zależności od typu pola możesz skonfigurować różne ustawienia np. wartości minimalne i maksymalne. Utworzone pole będzie widoczne w zakładce Pola dodatkowe w oknie Sprawy. Procedura tworzenia pól dodatkowych dla kontaktów jest taka sama. Wszystkie dane przechowywane w polach dodatkowych, będą dostępne w Wyszukiwaniu zaawansowanym, raportach Spraw oraz w automatycznie wypełnionych dokumentach w Kleosie.

Jak pracować z polami dodatkowymi