Jak pracować z notatkami

Notatki są bardzo użytecznym sposobem dodawania krótkich i nieustrukturyzowanych informacji w Sprawach. Notatki widoczne są w zakładce Ogólne w oknie konkretnej sprawy. Aby stworzyć nową notatkę kliknij ikonę Dodaj i wpisz tekst. Możesz stworzyć tyle notatek ile potrzebujesz. Notatki mogą być edytowane i usuwane. Możliwe jest ukrycie panelu z notatkami. Kleos umożliwia umieszczanie notatek w wielu różnych miejscach. Możesz je umieścić na przykład w kontaktach, terminach oraz zadaniach.

Jak pracować z notatkami