Jak określić strony sprawy

Domyślna konfiguracja w Kleosie zawiera najczęstsze typy stron. Możesz zawrzeć dodatkowe typy w oknie konfiguracji. Aby dodać stronę do sprawy, kliknij ikonę „Dodaj stronę” w głównym oknie sprawy. Następnie wybierz osobę kontaktową. Niektóre kontakty mogą mieć klika adresów. W tym przypadku wybierz adres, którego chcesz używać w tej sprawie. Pole „Strona” służy do podania numeru porządkowego sprawy, identyfikatora sprawy stosowanego przez stronę /uczestnika. To pole ułatwia komunikację ze stronami, szczególnie przy współpracy z firmami. Jeśli kontakt nie został jeszcze zarejestrowany w bazie danych Kleosa, możesz utowrzyć nowy kontakt. Informacja ” połączone kontakty” pozwala na opisanie relacji pomiędzy różnymi kontaktami.

Jak określić strony sprawy