Dezaktywacja i reaktywacja kontaktów

Dezaktywacja kontaktów jest mechanizmem pozwalającym na ukrycie kontaktów, które nie powinny być już widoczne w programie. Aby dezaktywować kontakt zaznacz go i kliknij opcję Dezaktywuj. Domyślnie wyszukiwanie kontaktów nie wyświetla kontaktów dezaktywowanych. Możesz użyć wyszukiwania zaawansowanego aby wyszukać rekordy dezaktywowane. Kontakty dezaktywowane są wyszarzone. Możesz użyć dezaktywowany kontakty jeśli to naprawdę konieczne. Nie jest wymagane, by aktywować taki kontakt przed ponownym użyciem, ale jest to opcja zalecana. Aby reaktywować kontakt, zaznacz go na liście i kliknij przycisk Reaktywuj.

Dezaktywacja i reaktywacja kontaktów