Podstawowa konfiguracja

 

Zaleca się skonfigurowanie podstawowych informacji o kancelarii, jak nazwa, adres oraz dane użytkowników programu. Te informacje służą do spersonalizowania dokumentów oraz komunikacji z klientami i stronami spraw.

Aby skonfigurować informacje dotyczące Twojej kancelarii w Kleosie, przejdź do modułu Konfiguracja i wybierz kartę Kancelaria.

 

 

 

 

W zakładce Kancelaria domyślnie zaznaczone jest pole o tej samej nazwie. W wyświetlonym oknie wybierz przycisk Zmień, aby wprowadzić dane Twojej kancelarii, lub „Kleos Connect”, aby wprowadzić dane załączane do emalii wysyłanych do Twoich klientów/kontrahentów (Kleos Connect dotyczy wersji Business).

 

 

 

 

Zalecamy uzupełnienie wszystkich informacji o kancelarii. Dane te będą używane do identyfikacji firmy w wielu miejscach w programie.

 

 

 

 

W tym miejscu ważne jest sprawdzenie liczby licencji. Pamiętaj, że możesz zainstalować Kleosa na wielu urządzeniach, ale nie możesz używać tego samego użytkownika na więcej niż jednym komputerze w danej chwili. Liczba licencji ogranicza liczbę użytkowników, którzy mogą korzystać z Kleosa.

Aby sprawdzić ilość licencji i ich przydział przejdź do Menedżera kontraktów.

 

 

 

 

W oknie Menedżera kontraktów możesz zarządzać Twoimi licencjami.

 

 

 

 

Okno Menedżera kontraktów zawiera informacje dotyczące liczby dostępnych licencji, daty ważności licencji oraz dostępnej przestrzeni do przechowywania danych (dane informacyjne – Kleos nie ma ograniczeń co do przestrzeni przechowywanych danych).

Więcej informacji na temat pracowników kancelarii można znaleźć w sekcji Konfiguracja kont użytkowników (str.43), jeśli chcesz zdefiniować nowych użytkowników programu, oraz przypisać im licencje Kleos lub zmienić ich uprawnienia.

 

DOWNLOAD DOCUMENTATION
User Manual
Pobierz PDF
Pełna instrukcja Kleosa
Pobierz PDF