Werken met workflow/ follow ups

 

Het doorgeefluik is een zeer praktisch hulpmiddel voor het organiseren van uw werk en het werk van uw kantoor. U kunt follow-ups instellen voor documenten, e-mails, memo’s en telefoon-memo’s. Als een follow up wilt definiëren klikt u op “wijzig opvolging”. Deze functionaliteit vindt u op de lijst van documenten van het dossier, en op de algemene lijst met documenten. In het geval van memo’s en telefoonmemo’s, kunt u de follow-up definiëren bij het aanmaken. Het doorgeefluik werkt als een intern communicatie-instrument. Als u een follow-up aan iemand anders in uw kantoor toewijst, vraagt u deze persoon iets specifiek met een document, een e-mail, of een memo te te doen. U kunt achtereenvolgens meerdere follow-up’s creëren per document en aan verschillende personen toewijzen. Opgelet u kunt slechts 1 follow up tegelijkertijd open hebben, Het doorgeefluik wordt weergegeven in het hoofdscherm van Kleos.

 

Vanuit dit scherm, kunt u nieuwe acties aan iemand anders toewijzen Bijvoorbeeld, als u een follow-up om een document te bekijken ontvangt, kunt u aan iemand anders via follow-up vragen om het document te bekijken voor u.Om een actie te verwijderen moet u deze afsluiten Wanneer u een follow-up sluit, biedt Kleos u de optie voor het maken van taken, afspraken en activiteiten met betrekking tot de follow-up. Bijvoorbeeld: Advocaat A definieert een follow-up voor advocaat B en vraagt hem om een document te controleren. De follow-up is enkel een herinnering. Nu, advocaat B heeft een herinnering in zijn Inbox met de vraag om het document te controleren. Advocaat-B Sluit de follow-up en definieert voor zichzelf de taak om het document te herzien De taak zal verschijnen in zijn overzicht van taken. Het doorgeefluik is een zeer praktische manier om informatie tussen de medewerkers van het kantoor door te geven,

NL - Werken met workflow/ follow ups