Werken met extra velden

 

De informatie die nodig is voor het opvolgen van procedures kan zeer complex zijn. In sommige gevallen is het nodig aanvullende informatie toe te voegen die niet past in de standaardstructuur van Kleos. Dannkzij de extra velden kunt u Kleos configureren om tegemoet te komen aan uw behoeften U kunt extra velden voor dossiers en relaties definiëren Klik op “extra velden voor dossiers” in het gedeelte Algemeen van het configuratiescherm Alle extra velden moeten worden opgenomen binnen een groep.

 

Creëer een nieuwe groep en geef deze een naam Definieer het nieuwe veld Geef de naam en het type veld in Afhankelijk van het type van het veld kunt u verschillende instellingen, zoals de minimale en maximale waarde, vastleggen Zodra u het veld hebt gemaakt, zal het in het tabblad extra velden van het venster van de dossiers beschikbaar zijn. De procedure voor het maken van een extra veld voor relaties is precies hetzelfde. Alle gegevens die in extra velden toegevoegd worden, zijn beschikbaar voor uitgebreide zoekopdrachten, voor dossierrapporten en voor automatische vulling van documenten in Kleos

NL - Werken met extra velden