Uitleg over het tijdschrijfscherm van Kleos

 

Bij Tijdschrijven vindt u de volledige lijst van de urenregels en declaratieonderdelen. Onderaan het scherm kunt u via tabs navigeren tussen uren en declaratieonderdelen Uren vindt u het snelst via de filters. Er is ook een snelle zoek-box en geavanceerd zoeken beschikbaar Net zoals in de andere schermen van Kleos, kunt u ook hier kolommen verbergen en de volgorde aanpassen. U kunt eveneens de rijen sorteren en informatie filteren via de titels van de kolommen. Om een nieuwe urenregel toe te voegen, klikt u op “Nieuw” in het menu bovenaan of via rechtermuisklik De knop Beheer Tijdschrijven opent het scherm om uren te creëren, te verwijderen, aan te passen. Dit is de snelste manier om een hele set activiteiten aan te maken. Via de knop Bewerken kunt u een urenregel aanpassen, alsook de erbij horende declaratieonderdelen.

 

Onder Meer vindt u de knop Afdrukken: hiermee kunt u van de uren rapporten creëren en printen. U kunt hier ook het dossier openen waaraan de urenregel verbonden is. Via de knop Herbereken, eveneens onder Meer, kunt u een andere tarieftabel toepassen op een of meerder urenregels en de daarbij horende declaratieonderdelen. U kunt activiteiten markeren als gedeclareerd. Wanneer u declaraties aanmaakt, zullen de uren en kosten die gemarkeerd zijn als gedeclareerd, niet opgenomen worden. Voor de declaratieonderdelen zijn dezelfde opties beschikbaar, behalve de optie Herbereken. U kunt één enkel declaratieonderdeel niet herberekenen naar een andere tarieftabel U dient dezelfde tarieftabel toe te passen voor alle declaratieonderdelen die horen bij eenzelfde activiteit Onder de tab Declaratieonderdelen, vindt u een overzicht van de bedragen die gedeclareerd werden en de nog te declareren bedragen

NL - Uitleg over het tijdschrijfscherm van Kleos