Tijd schrijven in Kleos

 

Kleos gebruikt de geschreven uren om declaraties te creëren. Een activiteit kan gedefinieerd worden als 1 of meerdere declaratieonderdelen. U kunt tijd registreren in uw dossier terwijl u hierin werkt. Deze geregistreerde tijd zal automatisch opgenomen worden bij het aanmaken van declaraties. U kunt vanuit verschillende plaatsen tijd schrijven via de knop Nieuw via de knop Nieuw in het tijdschrijf-scherm Via rechtermuisklik via de knop Nieuw in de tab Tijdschrijven binnen een dossier via de knop Nieuwe activiteit wanneer u een nieuw agenda punt of een taak aanmaakt via de stopwatch en ook via Beheer activiteiten, binnen het Tijdschrijf-scherm om een activiteit te creëren en uren te schrijven, dient u de werksoort te kiezen en het dossier op te geven Elke urenregel moet ten minste 1 declaratieonderdeel bevatten Bepaalde werksoorten maken automatisch een set van bijhorende declaratieonderdelen aan.

 

Dit wordt bepaald in het configuratiescherm Om het bedrag van de declaratieonderdelen te bepalen, kunt u de tijd, de hoeveelheid en de tarieven gebruiken. Standaard worden de tarieven gebruikt van de tarieftabellen, die via het configuratiescherm bepaald worden U kunt zoveel declaratieonderdelen toevoegen als u wenst. Declaratieonderdelen kunnen zowel honorarium zijn, als kosten. Klik op OK om de urenregel te bewaren De knop “OK & nieuw” bewaart uw gecreëerde urenregel en opent direct een nieuwe urenregel waarbij hetzelfde dossier wordt genomen.

NL - Tijd schrijven in Kleos