Partijen aanmaken in een dossier

 

De standaardconfiguratie van Kleos omvat de meest voorkomende partijsoorten U kunt extra soorten via het Configuratiescherm toevoegen Om een partij toe te voegen in een dossier, klik op “Partij toevoegen ” in het hoofdscherm van uw dossier Selecteer een relatie Sommige relaties kunnen meerdere adressen hebben Als dit het geval is, selecteert u het adres dat u gebruiken wilt voor de correspondentie met de relatie in de context van deze zaak. Het referentieveld wordt gebruikt om te beschrijven hoe de partij verwijst naar dit specifieke dossier Dit veld wordt voornamelijk gebruikt bij communicatie met rechtspersonen bij specifieke dossiers Indien de relatie nog niet in Kleos is geregistreerd, kunt u een nieuwe aanmaken. De ‘gekoppelde relaties’ geeft meer informatie over de koppeling tussen de verschillende partijen.

NL - Partijen aanmaken in een dossier