Hoe om de tijdschrijven te configureren

 

Met de Tijdschriijf-module krijgt u een overzicht van de te declareren werkzaamheden binnen het kantoor. U kunt direct een declaratie maken. Om de module Tijdschrijven te configureren, moet u de werksoorten, declaratieonderdelen en tarieftabellen instellen De werksoorten bevatten de beschrijving van de activiteiten U kunt zoveel werksoorten bepalen als u wenst. Indien u een bepaalde werksoort niet meer wenst te gebruiken, kunt u deze deactiveren. Werksoorten kunnen zowel honoraria als kosten bevatten.

 

Honoraria en kosten zijn verschillende types van declaratieonderdelen De declaratieonderdelen zijn georganiseerd in categorieën van declaratie Kleos beschouwt verschotten als een declaratieonderdeel Om een verschot te creëren, laat u het veld Type leeg. De tarieftabellen bevatten standaard waarden voor de declaratieonderdelen U kunt zoveel tarieftabellen aanmaken als u wenst De tarieven zullen toegepast worden op de categorieën van declaratieonderdelen. Zo kan bijvoorbeeld de categorie Kilometers meerdere declaratieonderdelen bevatten die gelinkt zijn aan de reiskosten Het standaard tarief voor de categroie Kilometers zal toegepast worden op alle declaratieonderdelen die deel uitmaken van deze categorie Bepaalde tarieven worden enkel toegepast op specifieke declaratieonderdelen Het is ook mogelijk om een tarieftabel te dupliceren Dat is de aangewezen manier om de tarieven te actualiseren van jaar tot jaar.

NL - Hoe om de tijdschrijven te configureren