De urestaat

 

Via de urenstaat kunt u snel en eenvoudig uren, kosten en declararatieonderdelen creëren. Bij Tijdschrijven klikt u bovenaan op de knop “Urenstaat” Als eerste stap kiest u de persoon voor wie u uren wilt creëren Als u een werksoort wilt aanmaken van een bestaand type, klik dan op de knop “Nieuw declaratieonderdeel” bovenaan op het scherm De declaratieonderdelen die bij deze activiteit horen, worden automatisch gecreëerd.

 

U kunt eveneens een urenregel creëren via de knop “Nieuwe” in de tabel of door Control A te typen via uw klavier. Wanneer u een bestaande werksoort kiest, zullen de erbij horende declaratieonderdelen gecreëerd worden. U kunt ook nieuwe declaratieonderdelen aanmaken door bovenaan te klikken op “Nieuw declaratieonderdeel” of door Control B te typen. Een klein rood pijltje wijst de velden aan waar verkeerde waarden werden ingevuld. Als u probeert de wijzigingen op te slaan, zonder deze verkeerde waarden aan te passen, zal Kleos een boodschap op het scherm tonen. Als alles correct werd ingevuld, zal Kleos alle uren, kosten en declaratieonderdelen opslaan. De urenstaat is de snelste manier om een hele set van uren en kosten aan te maken.

NL - De urestaat