BTW Roosters

24/08/2018

 

Beschrijving
Hieronder vindt u een verkorte omschrijving van de diverse roosters in een BTW-aangifte.

Vakken van de uitgaande handelingen (verkopen, diensten, etc.)

vak 00: handelingen onderworpen aan het nultarief
vak 01: handelingen onderworpen aan de belasting van 6%
vak 02: handelingen onderworpen aan de belasting van 12%
vak 03: handelingen onderworpen aan de belasting van 21%
vak 44: verkopen in EU-lidstaten (IC diensten)
vak 45: verkopen, BTW moet worden voldaan door de medecontractant
vak 46: verkopen in EU-lidstaten (IC goederen)
vak 47: verkopen naar niet-EU-lidstaten
vak 48: creditnota’s opgesteld op verkopen eerder vermeld in vak 46
vak 49: creditnota’s op handelingen eerder vermeld in de andere vakken

Verschuldigde belastingen en aftrekbare belastingen

vak 54: verschuldigde BTW op de omzet in vakken 00, 01, 02 en 03
vak 55: verschuldigde BTW op intracommunautaire aankopen
vak 56: verschuldigde BTW op aankopen te betalen door Medecontractant
vak 57: verschuldigde BTW op invoer uit niet-EU-lidstaten met verlegging
vak 59: aftrekbare BTW
vak 61: herziening – bijkomend verschuldigde BTW
vak 62: herziening – bijkomend aftrekbare BTW
vak 63: verschuldigde BTW op ontvangen creditnota’s
vak 64: aftrekbare BTW wegens verstrekte creditnota’s

Saldo

vak 71: saldo van de vorige vakken, aan de staat te betalen
vak 72: saldo van de vorige vakken, door de staat verschuldigd

Inkomende handelingen

vak 81: aankopen handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
vak 82: diensten, diverse goederen en andere
vak 83: bedrijfsmiddelen
vak 84: handelingen ontvangen creditnota’s m.b.t. aankopen vak 86
vak 85: handelingen ontvangen creditnota’s m.b.t. de andere
vak 86: bedrag van de intracommunautaire verwervingen
vak 87: bedrag van de aankopen, BTW te voldoen door Medecontractant
vak 88: bedrag van intracommunautaire diensten