BTW-aangifte

24/08/2018

 

Beschrijving

Btw-plichtigen die recht op aftrek hebben, moeten een periodieke btw-aangifte indienen.

Met de periodieke btw-aangifte informeert de belastingplichtige de administratie over:

het bedrag van de bij klanten uitgevoerde handelingen (uitgaande handelingen) en de btw die op deze handelingen verschuldigd is
het bedrag van de handelingen met leveranciers (binnenkomende handelingen) en hoeveel de verschuldigde en aftrekbare btw hierop bedraagt

Met deze aangifte wordt het verschil tussen de verschuldigde en aftrekbare belasting duidelijk.

Maandelijkse aangifte: (Het omzetcijfer van uw onderneming is hoger dan 2.500.000 euro (excl. btw))

U moet elke maand een btw-aangifte indienen.
U moet die aangiften indienen en in voorkomend geval de daaruit voortvloeiende verschuldigde btw betalen ten laatste de 20ste van de maand die volgt op de maand  van de activiteiten.

Kwartaal aangifte: (Het omzetcijfer van uw onderneming is hoogstens 2.500.000 euro (excl. btw))

U kunt kiezen voor driemaandelijkse aangiften, op voorwaarde dat u uiterlijk de 20ste van de 2de en de 3de maand van het kwartaal een voorafbetaling doet gelijk aan een derde van de verschuldigde btw van het vorige kwartaal.
U moet die aangiften indienen en in voorkomend geval het saldo van de verschuldigde btw betalen ten laatste de 20ste van de maand die volgt op het kwartaal van de activiteiten.