Beginbalans aanmaken in Kleos

11/12/2017

 

Via knop Boekhouding Overige Beginbalans

  • Klik op NIEUW
  • Selecteer het vorig boekjaar in het veld: boekjaar dat wordt overgedragen
  • Selecteer boekjaar voor beginbalans
  • Kies voorlopige beginbalans indien er nog boekingen aan het vorige boekjaar zullen worden toegevoegd
  • Vul de rekening overgedragen winst en verlies in: 140000 / 141000
  • Klik op OK
  • Vervolgens wordt een diverse getoond met per boekhoudrekening het saldo in zowel debet of credit
  • Klik op OK om de boeking te bewaren

In het nieuwe boekjaar zal er een nr.1 aangemaakt zijn in het diversen journaal. U kan dat openklikken om de beginbalans te controleren.
Wanneer het boekjaar 2017 volledig is ingebracht, dan kan u een definitieve beginbalans overdrachten (idem scenario 1 maar dan definitief aanvinken)
Reden dat de beginbalans eerst de term ‘voorlopig’ draagt, is net om de gebruikers in de mogelijkheid te stellen om nog aanpassingen te doen aan 2017 terwijl er verder kan gewerkt worden in 2018. Met uiteraard de bemerking dat wanneer u de aanpassingen volledig heeft voltooid voor het vorige boekjaar, je opnieuw een beginbalans genereert namelijk de ‘definitieve’. Uiteraard maakt u best steeds een voorlopige beginbalans, tot het moment dat u zeker bent dat 2017 mag afgesloten worden en dan pas een ‘definitieve’ maakt.
Belangrijk: Niet vergeten dus om opnieuw een voorlopige beginbalans te nemen als u in het vorige boekjaar nog boekingen gaat invoeren!

Afbeelding: