Hoe de dossiernummering aan te passen (teller resetten)

1. Omschrijving
Ik wil de teller van de dossiernummering resetten

2. Oplossing
Ga naar Configuratie > Dossier > Dossiernummeringen
Selecteer Open en dubbelklik om te bewerken.

Opmerking: Kleos zal automatisch het jaar aanpassen, maar niet de teller. Om de teller te resetten zal het handmatig aangepast moeten worden.
In het onderstaande voorbeeld is de nummering geconfigureerd met Datum (jaar) + Teller (vb: 2018/0045).

 

 

Om de teller te resetten, dubbelklik op Teller.
Vul in het veld Waarde het getal nul (0) in (het eerstvolgend aangemaakte dossier zal het nummer 1 hebben).
Vul in het veld Formaat het gewenste formaat in (vb: 000, 0000, 00000):
Klik op OK om te bevestigen.

 

 

Het is ook mogeljk om vrije tekst en/of een scheidingsteken toe te voegen, of de volgorde aan te passen (datum, teller, vrije tekst) door op Omhoog / Omlaag te klikken.

 

Om het formaat van de datum te wijzigen > dubbelklik Datum en selecteer in het Formaat veld het juiste formaat (yyyy, yy, dd, MM).

 

 

23/04/2018

 

top

Hoe het geforceerd vernieuwen van het wachtwoord in Kleos uit te schakelen

1. Overzicht
Ik wil het verlopen van het wachtwoord in Kleos uitschakelen

2. Oplossing
Vanuit Configuratie ga naar > Algemeen > Configuratie Algemeen >  Algemene Instellingen > Systeem
Vink het vakje Forceer verlopen wachtwoord uit en klik OK om te valideren.
Kleos zal niet meer vragen om het wachtwoord te veranderen.

 

 

19/03/2018

 

top

Hoe de taal van de weergave van Kleos te veranderen

1. Omschrijving
Ik wil de taal van mijn Kleos aanpassen.

2. Oplossing
Via Configuratie > Kantoor > Kantoorleden
Dubbelklik op de gebruiker om de identiteit te openen.
In het veld Taal, selcteer de gewenste taal en klik ok OK om te bevestigen.

 

 

Log uit Kleos   en log weer in.
De taal zal veranderd zijn.

30/04/2018

 

top

Hoe kan ik ervoor zorgen dat de medewerkers alleen maar de activiteiten van henzelf zien, en niet die van andere medewerkers kunnen bekijken?

1. Omschrijving
Hoe kan ik ervoor zorgen dat de medewerkers alleen maar de activiteiten van henzelf zien, en niet die van andere medewerkers kunnen bekijken?

2. Oplossing
Je kan (advocaat-) medewerkers afschermen van toegang/zicht op activiteiten die door andere dan zijzelf gepresteerd zijn.

Dit doe je zo:
Ga naar de Configuratie (tandwiel rechts boven) > Kantoor > Contract & Rechten
Open Rechtenbeheer.

 

 

 

Je kan een gebruiker selecteren, vervolgens in 2de kokom klik je op Module Activiteit, en in de 3de kolom vink je ‘toegang tot de module activiteiten’ uit.
Je kan ervoor kiezen om de toegang tot activiteiten van anderen onzichtbaar te maken door een groep te kiezen, bv. Advocaat, of een specifieke gebruiker waarbij je de toegang ontzegt.
Als je een groep kiest, wees dan bewust dat alle personen die in deze groep zitten de toegang ontzegt zijn.
Je kan via KANTOORGROEPEN checken wie tot bepaalde groep behoort (Kantoorgroepen staan net boven contract & rechten in menu links)
Het resultaat voor de gebruiker is dat hij bij opzoeking in activiteiten geen andere kantoorleden meer kan selecteren. Het veld met kantoorleden is bevrozen met enkel zichzelf als gebruiker.

 

 

14/06/2018

 

top