Configuratie van extra velden

 

Extra velden worden gebruikt om de in de Kleos databank opgeslagen informatie uit te breiden en te personaliseren. Kleos beheert de in extra velden opgeslagen informatie op dezelfde manier als die van de oorspronkelijke informatievelden. Zo kunt u via de uitgebreide zoekopties zoekcriteria definiëren met behulp van extra velden.

Kleos biedt de mogelijkheid extra velden te definiëren voor dossiers en relaties. Deze worden gedefinieerd op het tabblad Algemeen van het configuratiescherm. Alle extra velden die worden gedefinieerd voor dossiers, zullen beschikbaar zijn in alle dossiers, en alle extra velden die worden gedefinieerd voor relaties zijn beschikbaar in alle relaties.

 

 

 

 

 

Extra velden kunnen ook nog op een tweede manier worden gedefinieerd. De extra velden die op deze manier worden gedefinieerd, zullen alleen beschikbaar zijn voor de dossiers en relaties die samenvallen met het toepassingsgebied van de definitie van de extra velden. De secundaire velden kunnen worden gedefinieerd in de volgende gegevensentiteiten:

 • Profielen worden gedefinieerd voor relaties. U kunt zoveel profielen definiëren als er nodig zijn. Elk profiel kan een specifieke set extra velden bevatten die wordt aangemaakt wanneer het profiel wordt toegewezen aan een relatie. De extra velden met betrekking tot profielen zijn alleen beschikbaar voor de relaties die de profielen bevatten.
 • Het is mogelijk extra velden te definiëren in verband met dossiertypes. Deze zullen alleen beschikbaar zijn in de dossiers die tot het betreffende dossiertype behoren.
 • Rollen in het dossier. Het is mogelijk extra velden te definiëren voor de partijtypes van de dossiers. Deze zullen alleen beschikbaar zijn voor de relaties die zijn gedefinieerd als het betreffende partijtype.
 • Relatie tussen relaties en relaties tussen partijtypes.

 

Alle vensters die in Kleos worden gebruikt om extra velden te definiëren, zien er hetzelfde uit.

 

 

 

 

 

Via het menu bovenaan kunt u nieuwe groepen en velden definiëren. De lijst van groepen en velden vindt u aan de linkerkant. De rechterkant van het venster wordt gebruikt om de kenmerken van het geselecteerde veld weer te geven.

Alle extra velden moeten worden opgenomen in een groep. Klik op de knop ‘Groep aanmaken’ en definieer de naam van de groep. De groepen met extra velden zijn slechts een manier om de velden samen te voegen met als doel ze op een gestructureerde manier weer te geven in de Kleos-vensters. Het is pas mogelijk extra velden te definiëren als er ten minste één groep is aangemaakt.

 

Wij raden aan systematisch te werk te gaan bij het definiëren van extra velden:

 • Definieer het type van het extra veld Kleos biedt de volgende gegevenstypes:
 • Definieer de naam van het extra veld Wij raden aan een beschrijvende naam te kiezen. Het is mogelijk om dezelfde naam te gebruiken in extra velden van verschillende gegevensentiteiten. Zo is het mogelijk een extra veld voor dossiers te definiëren met de naam ‘interne_referentie’ en dezelfde naam (interne_referentie) te gebruiken in een extra veld voor relaties.
 • Definieer de label dat op het scherm zal worden weergegeven om het extra veld te identificeren. Het wordt aanbevolen een beschrijvend label te gebruiken dat zo goed mogelijk lijkt op de naam van het extra veld. De relatieve positie van de extra velden op het scherm kan worden gewijzigd met behulp van de pijltjes.
 • Definieer het validatiecriterium van het veld. De validatieopties zijn afhankelijk van het type van het extra veld.

 

Het is op elk moment mogelijk de configuratie van extra velden toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen. Wanneer u een extra veld verwijdert, worden alle gegevens verwijderd die erin zijn opgeslagen. Om een extra veld van de ene Kleos gegevensentiteit naar een andere te verplaatsen, moet u het extra veld kopiëren en alle informatie die in het originele extra veld was opgeslagen met de hand repliceren voordat u het verwijdert.

Het definiëren van extra velden vereist enige planning vooraf:

 1. Bepaal welke aanvullende informatie u in Kleos wenst op te nemen.
 2. Bepaal het toepassingsgebied van elk gegeven. Dit betekent dat u moet kiezen in welke gegevensentiteit u het extra veld wilt definiëren.
 3. Bepaal het type en de validatieregels van het extra veld.
 4. Voeg de extra velden van elke gegevensentiteit samen in groepen.

Zodra u klaar bent met de planning, kunt u starten met het definiëren van de extra velden in Kleos.

 

 

 

 

 

DOWNLOAD DOCUMENTATION
User Manual
DOWNLOAD PDF
Full Kleos Manual
DOWNLOAD PDF