Configuratie van e-mail

 

 

Een standaard e-mailcliënt is een basiskenmerk van Kleos. Het is mogelijk e-mails rechtstreeks vanuit Kleos te verzenden en te ontvangen.

Om het e-mailaccount te configureren, opent u het tabblad ‘Algemeen’ in het configuratiescherm Selecteer de optie ‘E-mail’ en voeg een nieuw e-mailaccount toe.

 

 

 

 

U moet de technische informatie van uw e-mailprovider invoeren. Na het controleren van de aansluiting kunt u het e-mailaccount beginnen te gebruiken vanuit Kleos.

 

 

 

 

 

U kunt zoveel e-mailaccounts hebben als u wilt, maar er kan er maar één worden ingesteld als het standaardaccount. Het standaardaccount zal worden gebruikt voor het verzenden van de e-mails, tenzij u het anders beslist.

 

 

 

DOWNLOAD DOCUMENTATION
User Manual
DOWNLOAD PDF
Full Kleos Manual
DOWNLOAD PDF