Configuratie van activiteiten en declaratieonderdelen

 

 

Voor de configuratie van deze module is de definitie van werksoorten, declaratieonderdelen en tarieftabellen vereist. Werksoorten worden gebruikt als houders voor declaratieonderdelen. Declaratieonderdelen beschrijven de specifieke items die kunnen worden gedeclareerd aan klanten, zoals honoraria, reiskosten of verschotten. Tarieftabellen beschrijven de algemene en specifieke tarieven die standaard worden gebruikt om de geldwaarde van de declaratieonderdelen te berekenen.

Kleos biedt tal van verschillende manieren om activiteiten en declaratieonderdelen te configureren. Anderzijds wordt aanbevolen werksoorten te gebruiken om de juridische dienstverlening aan de cliënten te beschrijven, en declaratieonderdelen om de types te declareren elementen van de activiteiten te beschrijven.

Elk activiteittype kan zoveel declaratieonderdelen bevatten als nodig is. De activiteit ‘rechtsbijstand’ kan bijvoorbeeld worden gedefinieerd met ‘uurtarief’ en ‘reiskosten’ als standaard declaratieonderdelen. Wanneer een activiteit van het type ‘rechtsbijstand’ wordt aangemaakt, zal Kleos lege declaratieonderdelen van het type ‘uurtarief’ en ‘reiskosten’ opnemen als onderdelen van de activiteit. De gebruiker kan het bedrag en het tarief van deze declaratieonderdelen wijzigen om het bedrag van elk declaratieonderdeel te berekenen. Het bedrag van de activiteit wordt berekend als de som van de waarde van alle declaratieonderdelen.

 

 

Gebruikers kunnen declaratieonderdelen verwijderen of toevoegen aan de activiteiten. Bijvoorbeeld als voor een bepaalde ‘rechtsbijstand’-service geen verplaatsing nodig is, kan het declaratieonderdeel ‘reiskosten’ worden verwijderd. Als voor een bepaalde ‘rechtsbijstand’ een rit met de auto nodig is, kan een declaratieonderdeel ‘kilometer’ worden toegevoegd. De definitie van een activiteit en haar bijbehorende declaratieonderdelen is slechts een manier om de definitie van activiteiten en declaratieonderdelen te vereenvoudigen, maar beperkt de specifieke inhoud van de activiteiten niet.

 

Om de werksoorten te configureren, gaat u naar het tabblad Tijdschrijven van het configuratiescherm.

 

 

 

 

 

U kunt werksoorten en declaratieonderdelen toevoegen, wijzigen en verwijderen. Tarieftabellen kunnen worden uitgeschakeld, maar kunnen niet worden verwijderd.

 

De tarieftabellen bevatten de standaardtarieven voor de declaratieonderdelen. Gebruikers kunnen zoveel tarieftabellen definiëren als ze willen.

Categorie tarieven gelden voor categorieën van declaratieonderdelen. De categorie kilometer bijvoorbeeld kan vele declaratieonderdelen bevatten die verband houden met de reiskosten. Een categorie tarief voor de categorie ‘kilometer’ wordt toegepast op alle declaratieonderdelen in deze categorie. Onderdeel tarieven daarentegen worden alleen toegepast op specifieke declaratieonderdelen.

 

 

 

 

 

DOWNLOAD DOCUMENTATION
User Manual
DOWNLOAD PDF
Full Kleos Manual
DOWNLOAD PDF