Rozhraní Kleosu bylo zcela přepracováno

 

Infoznačky

První věcí, které si všimnete jsou nové infoznačky. Ty obsahují informace o provedených změnách.

 

Nové hlavní menu

Hlavní menu je nyní v horní části obrazovky. Z tohoto menu je přístup do všech oblastí Kleosu.

 

Automatické hledání

Záložka kauzy nyní automaticky zobrazuje seznam posledních kauz. Tato novinka umožňuje pracovat v kauzách aniž byste je museli vyhledávat.

 

Rychlé hledání

Rychlé hledání probíhá dle názvu, spisové značky a popisu. To jsou zdaleka nejčastější parametry vyhledávání. Zakomponováním rychlého hledání se ušetří velké množství času.

 

Pokročilé vyhledávání

K dispozici je samozřejmě i nadále pokročilé vyhledávání se všemi možnostmi.

 

Menu

Pásy ikon byly nahrazeny textovým menu. Nejpoužívanější příkazy jsou dostupné na jedno kliknutí a pod tlačítkem Více najdete další funkce

 

Pravé tlačítko

V novém Kleosu můžete i nadále používat pravé tlačítko myši.

 

Navigační lišta

V okně kauzy se zobrazí dvě navigační menu. Horní slouží k přístupu k různým částem Kleosu. Navigaci v rámci kauzy pak zajišťuje to spodní, které zobrazuje informace spojené pouze s kauzou.

 

Nové ovládací menu

Také v kauzách byly ikony nahrazeny textovým menu. Naleznete je vždy poblíž částí, kterých se týkají. Například menu umístěné v části stran kauzy obsluhuje pouze tuto část.

 

Nový kalendář

Kalendář byl zásadně upraven. Nové uspořádání kalendáře usnadňuje jeho používání. Stejně jako v ostatních částech jsou i zde místo ikon textové příkazy.

 

Další položky

Některá okna v Kleosu byla přepracována, aby nabízela pouze nejdůležitější informace. Méně používaná pole jsou nyní skryta. Pod příkazem Další položky jsou pak tyto méně frekventované příkazy k dispozici. Abyste je zobrazili, stačí kliknout na malou šipku. Takto funguje mnoho oken v Kleosu

 

Rychlé filtry

Menu úkolů nyní obsahuje nové rychlé filtry. Jednoduše si tak můžete zvolit jen vlastní nebo nevyřízené úkoly.

 

Tlačítko Domů

Nové tlačítko Domů vás vždy vrátí na domovskou obrazovku.

 

Rychlé přidání

Tlačítko rychlého přidání je velmi šikovná zkratka. Nemusíte tak do daného menu, abyste přidali novou položku.

 

Podpora

Pokud potřebujete poradit, je zde tlačítko nápovědy.

 

Nastavení domovské obrazovky

Pro konfiguraci Kleosu a např. pro úpravu panelů na domovské obrazovce slouží ikona nastavení.