Menu činností

 

Menu činností obsahuje kompletní seznam všech činností a fakturačních položek. Pro přepínání mezi činnostmi a fakturačními položkami slouží záložky vlevo dole. Nejsnadnějším způsobem hledání činností jsou rychlé filtry. K dispozici je samozřejmě rychlé i pokročilé vyhledávání. Stejně jako kdekoliv jinde v Kleosu je možné seznam činností přeuspořádat nebo skrýt sloupce. V názvech sloupců jsou funkce pro filtrování a řazení seznamu. Pro vytvoření činnosti klikněte na „Nový“ nebo použijte pravé tlačítko myši. Tlačítko Správa činností je velmi užitečné. Snadno vytvoříte komplexní sadu činností.

 

Činnosti a fakturační položky lze upravit či aktualizovat tlačítkem Upravit. Pro vytvoření a tisk reportů slouží tlačítko Reporty. Lze otevřít kauzu spojenou s činností. Možnost Přepočítat umožňuje použít jinou tabulku odměn pro jednotlivé činnosti a jejich fakturační položky. Činnost lze nastavit jako fakturovanou. Pokud Kleos využíváte k fakturaci, pak činnosti označené jako Fakturované již na nové faktuře nebudou. Stejné možnosti jsou k dispozici i na záložce fakturačních položek, kromě možnosti přepočítat. Přepočítat jednotlivou fakturační položku pomocí jiné tabulky odměn není možné. Tabulku odměn lze aplikovat pouze na celou činnost a všechny její fakturační položky. Záložka Fakturační položky zobrazuje sumu částek již vyfakturovaných a těch, které zbývá vyfakturovat.

CZ - Menu činnost