Jak vytvořit dokument

 

Vytvářet dokumenty je možné z více míst. Použít můžete tlačítko „Rychlého přidání“. Nebo tlačítko „Nový dokument“ v kauze, případně stejné tlačítko v menu Dokumenty. A nebo pravé tlačítko myši. Prvním krokem vytvoření dokumentu je výběr šablony. Šablony jsou uspořádány do dvou hlavních kategorií. Originální šablony Kleosu jsou obsaženy ve výchozí databázi. A pak jsou šablony vytvořené v kanceláři. Jakmile jste vybrali šablonu, zvolte šablonu stylů. Šablonu stylů pro jednotlivé šablony je možné přiřadit v nastavení.

 

Zadejte název dokumentu. Kleos nabídne výchozí název dle nastavení šablony. Napište popis dokumentu a klikněte na OK. Automaticky pak bude otevřen textový editor. Nyní můžete upravit text a dokončit tak dokument. Pamatujte, že Kleos ukládá všechny dokumenty do cloudu. Zatímco editujete dokument, pracujete s dočasným souborem. Pro nahrání do databáze je nutné dokument uzavřít a uložit. Po zavření editoru zobrazí Kleos okno s informacemi o právě upraveném dokumentu. Pro vytvoření činnosti, úkolu nebo schůzky navazující na tento dokument můžete použít tlačítka „Nová činnost“, „Nový úkol“ nebo „Nová schůzka“. Klikněte na „Uzavřít“, a tím se všechny změny potvrdí a soubor se nahraje do cloudu. Tlačítko „Zrušit“ změny smaže veškeré provedené úpravy.

CZ - Jak vytvořit dokument