Jak vytvořit činnosti

 

Kleos používá činnosti k vytváření faktur. Činnosti mohou být definovány jako sada jedné nebo více fakturačních položek. Činnosti můžete vytvářet v kauze a tyto uložené činnosti pak automaticky slouží jako podklad pro fakturaci. Přidávat činnosti je možné z několika míst: Pomocí tlačítka Rychlého přidání. V menu Činnosti a příkazem „Nový“. Pravým tlačítkem myši. V kauze potom v záložce Činnosti. Tlačítkem „Nová činnost“, které je k dispozici při zadávání schůzky nebo úkolu. Pomocí stopek. V menu Činnosti pomocí tlačítka Správa činností. Pro vytvoření činnosti musíte zvolit její typ a přiřadit kauzu.

 

Každá činnost musí obsahovat alespoň jednu fakturační položku. Některé typy činností obsahují sadu výchozích fakturačních položek. Definice těchto položek se provádí v Nastavení. Nastavovat můžete časové parametry, množství a sazby. Ve výchozím nastavení se sazby doplňují automaticky z tabulek odměn dle nastavení. Přidávat můžete tolik fakturačních položek, kolik jen chcete. Fakturační položkou může být odměna nebo výdaj. Pro uložení činnosti klikněte na „OK“. Při kliknutí na „OK > Nová“ se daná činnost uloží a vytvoří se nová ve stejné kauze.

CZ - Jak vytvořit činnosti