Jak vytvářet poznámky a telefonní hovory

 

V Kleosu jsou poznámky jako krátké neformální dokumenty sloužící ke stručnému shrnutí. Kleos obsahuje jednoduchý textový editor pro vytváření a úpravu poznámek. Pro vytvoření poznámky zadejte její název, vyberte kauzu a zadejte text. Poznámku je možné postoupit k vyřízení. Zvolte typ zpracování, přiřaďte jej sami sobě nebo komukoliv jinému v kanceláři a přidejte poznámku, pokud je třeba. Poznámku můžete vytvořit na několika různých místech: Tlačítkem rychlého přidání. Příkazem Nová poznámka na záložce Dokumenty u kauzy. Pravým tlačítkem myši na té samé obrazovce. Příkazem Nová poznámka v menu Dokumenty. Pravým tlačítkem myši v seznamu dokumentů. Jakmile poznámku vytvoříte, můžete ji použít jako jakýkoliv jiný soubor kauzy. Vytváření reportů telefonních hovorů funguje velmi podobně. Hlavním rozdílem je to, že můžete přidat i osoby související s hovorem.

CZ - Jak vytvářet poznámky a telefonní hovor