Jak pracovat s Dalšími poli

 

Právní informace o kauze mohou být velmi komplexní. V některých případech potřebujete uchovat data, která jsou mimo standardní strukturu Kleosu. Účelem dalších polí je poskytnout vám způsob, jak nakonfigurovat Kleos přesně podle vašich představ. Nastavit další pole můžete u kauz a osob. Pro jejich konfiguraci pro kauzu jděte do Nastavení. Všechna další pole by měla být sdružena ve skupině. Vytvořte novou skupinu a pojmenujte ji. Nyní vytvořte pole. Zadejte typ pole a jeho název. V závislosti na typu pole jsou k dispozici různá nastavení, např. minimální a maximální hodnota. Jakmile pole vytvoříte, je v kauzách ihned k dispozici. Postup pro vytvoření dalších polí pro osoby je naprosto totožný. Všechna data, která do dalších polí zadáte, mohou sloužit k pokročilému hledání, reportům nebo v šablonách.

CZ - Jak pracovat s Dalšími poli