Jak nastavit činnosti

 

V Kleosu se činnosti využívají k evidenci provedené práce a fakturaci. Pro nastavení je třeba zadat činnosti, fakturační položky a tabulky odměn, neboli ceníky. Typ činnosti obsahuje její popis. Typů činností si můžete přidat, kolik chcete. Pokud již nějakou činnost nechcete nadále používat, můžete ji deaktivovat. Činnosti mohou obsahovat jakékoliv kombinace odměn a výdajů. Odměny a výdaje jsou různé druhy fakturačních položek. Fakturační položky se sdružují ve fakturačních kategoriích. Kleos rozlišuje i správní/soudní poplatky jako druh fakturační položky.

 

Pokud chcete nastavit soudní poplatky, vyberte tuto položku v poli Druh. Tabulky odměn obsahují výchozí ceny fakturačních položek. Uživatelé si mohou přidat neomezený počet tabulek odměn. Obecné odměny se vztahují k fakturační kategorii. Například kategorie Kilometr může zahrnovat mnoho fakturačních položek týkajících se cestovních výdajů. Obecná odměna „Kilometr“ se vztahuje ke všem fakturačním položkám v této kategorii. Specifické odměny se vztahují ke specifickým fakturačním položkám. Tabulku odměn je možné duplikovat. Toto je doporučený způsob, jak aktualizovat ceny z jednoho roku do druhého.

CZ - Jak nastavit činnosti