Základní nastavení kanceláře

 

 

Jako důležitou věc určitě doporučujeme zadat základní informace o vaší kanceláři, jako název, adresu a členy kanceláře. Tyto informace se používají pro personalizování dokumentů a komunikaci s vašimi klienty a stranami.

Nastavení informací o kanceláři se provádí v menu Nastavení a položce Kancelář.

 

 

 

Položka Kancelář je vybrána jako výchozí. Obsahuje základní informace o vaší kanceláři a na začátku je prázdná. Pro vyplnění dat stačí kliknout na Otevřít.

 

 

Kleos vytvoří záznam v adresáři a použije jej jako identifikaci vaší kanceláře. Tato osoba (záznam) bude vždy spojena s vaší kanceláří, ale její data můžete samozřejmě kdykoliv měnit.

Důrazně doporučujeme zadat veškeré relevantní informace, jako název, adresu, právní formu nebo IČ.

 

Můžete přidat i firemní logo a Kleos jej pak použije pro personalizování dokumentů. Pro přidání loga stačí kliknout do pole s ikonou budovy na záložce Obecné.

 

 

 

Kleos umí pracovat s nejběžnějšími formáty, jako jpg, png a bmp.

 

V této fázi je dobré zkontrolovat počet licencí. Pamatujte, Kleos můžete mít nainstalovaný na mnoha počítačích, ale není možné používat stejné přihlašovací jméno na více počítačích najednou. Počet licencí omezuje počet členů kanceláře, kteří mohou používat Kleos.

Vyberte možnost Smlouva a Autorizace.

 

 

Pak zvolte možnost Správce smlouvy.

 

 

Zde jsou zobrazeny podrobné informace o vaší licenci.

Pro přidání nových členů kanceláře, přiřazování licencí nebo změnu autorizací se podívejte na stranu 46 do menu Nastavení účtů v Kleosu.

DOWNLOAD DOCUMENTATION
Uživatelský manuál
STÁHNOUT PDF
Kompletní manuál Kleos
STÁHNOUT PDF