Nastavení dalších polí

 

 

Další pole se používají pro personalizování ukládaných informací do Kleosu. Správa těchto informací probíhá stejně jako u těch standardních – funguje třeba pokročilé vyhledávání.

Kleos umožňuje přiřazení dalších polí kauzám, osobám a fakturaci a jejich konfigurace se provádí v menu Nastavení – Obecný.

 

 

 

 

 

 

 

Druhou možností definice Dalších polí je jejich navázání na různé typy dat:

  • Ty se týkají osob a každý z profilů může mít vlastní sadu Dalších polí.
  • Typy kauz. Například typ kauzy Reality bude obsahovat hodnotu nemovitosti nebo její umístění, popř. podlahovou plochu.
  • Typy stran.
  • Vztahy mezi osobami a typy kauz.

 

Všechna okna pro nastavení Dalších polí vypadají stejně.

 

 

 

 

 

 

 

V horním menu jsou tlačítka pro přidávání skupin a polí. Jejich seznam a struktura se pak zobrazuje v levém panelu. Pravá část slouží pro definování vlastností jednotlivých polí a skupin.

Všechna další pole by měla být uspořádána v nějaké skupině. Skupina je vlastně název záložky na kartě Další pole a při jejím vytvoření je třeba pouze zadat název. Skupiny pak sdružují jednotlivá pole v organizované struktuře. Přidat další pole není možné, pokud není vytvořena skupina.

 

Pro zachování přehlednosti důrazně doporučujeme tento systematický postup po tom, co byla vytvořena skupina:

  • Definovat typ pole. Kleos umožňuje definovat tyto typy polí: textové, číselné, datum, seznam návrhů (lze editovat), zaškrtávací tlačítko (pravda/nepravda), desetinné číslo, seznam (pevně dané možnosti).
  • Pojmenovat datové pole. Doporučujeme popisný název. I když je to možné, tak nedoporučujeme pojmenovávat stejným názvem pole z jiných datových struktur. Například není vhodné pojmenovat pole „interní_značka“ u osoby i u kauzy.
  • Pojmenovat pole pro správnou identifikaci na záložce. Doporučujeme použít popisný název co nejpodobnější názvu datového pole. Relativní umístění na záložce je pak možné upravit.
  • Nastavit doplňující kritéria. Např. minimum a maximum nebo výchozí hodnotu.

 

 

 

 

DOWNLOAD DOCUMENTATION
Uživatelský manuál
STÁHNOUT PDF
Kompletní manuál Kleos
STÁHNOUT PDF