Werken met extra velden (excl. Essential)

 

De informatie die nodig is voor het opvolgen van procedures kan zeer complex zijn. In sommige gevallen is het nodig aanvullende informatie toe te voegen die niet past in de standaardstructuur van Kleos. Dankzij de extra velden kan u Kleos configureren om tegemoet te komen aan uw behoeften. U kunt extra velden voor dossiers en identiteiten definiëren.

  • Klik op “extra velden voor dossiers” in het gedeelte “Algemeen” van het “configuratiescherm” Alle extra velden moeten worden opgenomen binnen een groep.
  • Creëer een nieuwe groep en geef deze een naam.
  • Definieer het nieuwe veld.
  • Geef de naam en het type veld in.
  • Afhankelijk van het type van het veld kunt u verschillende instellingen, als de minimale en maximale waarde instellen.

Zodra u het veld hebt gemaakt, zal het in het tabblad extra velden van het venster van de dossiers beschikbaar zijn. De procedure voor het maken van een extra veld voor identiteiten is precies hetzelfde.

Alle gegevens dewelke in extra velden toegevoegd worden zijn beschikbaar voor geavanceerde zoekacties en kunnen gebruikt worden om uw documenten automatisch in te vullen.

BE/NL - Werken met extra velden