Een specifiek tarieftabel toevoegen aan 1 dossier kan U op volgende manieren:

2 manieren:  Manier 1

 

 

 1. Ga naar dossiers en open het gewenste dossier waarvoor ander tarieftabel dient aangeduid te wordenWE WERKEN NU IN HET DOSSIER HIERVOOR!!!
 2. Ga naar activiteiten
 3. Kies voor “meer…. “
 4. Vervolgens voor opties
 5. Er verschijnt slechts 1 kader waar we het gewenste uurtarief kunnen toevoegen

Bij aanmaak nieuwe activiteit wordt nu het gekozen tarieftabel gebruikt (SLECHTS IN HET DOSSIER DAT WE HEBBEN GESELECTEERD)

Manier 2

 

 

 1. Ga naar het configuratiescherm
 2. Kies voor de activiteiten
 3. Ga naar de tarieftabellen
 4. Dubbelklik op het type tarieftabel dat gebruikt dient te worden voor het dossier x
 5. Klik op Koppeling
 6. Hier gaat een optie staan met toevoegen à wanneer er daar op wordt gedrukt kan er een dossier worden toegevoegd aan dit tarieftabel. Dan zijn deze ook gekoppeld aan elkaar.

 

25/10/2016