Hoe werkt tijdschrijven

 

In het onderdeel Activiteiten vindt u de volledige lijst van activiteiten en facturatieonderdelen.

Onderaan het scherm kan u via tabs navigeren tussen activiteiten en facturatieonderdelen.

 

In het overzicht van de activiteiten hebt u volgende functionaliteiten:

  • Snelzoekvak: hierin kan u zoeken op type en beschrijving
  • Geavanceerd zoeken: voor complexere of samengestelde zoekopdrachten
  • Filteren van de kolommen om bijv. enkel activiteiten van een bepaald type weer te geven
  • Kolommen verbergen en sorteren

Om een nieuwe activiteit toe te voegen, klikt u op “Nieuw” in het menu bovenaan of via rechtermuisklik.

De knop Beheer activiteiten opent het scherm om activiteiten te creëren, te verwijderen of aan te passen. Dit is de snelste manier om een hele set van activiteiten aan te maken.

Via de knop Bewerken kan u een activiteit aanpassen, alsook de erbij horende facturatieonderdelen.

Onder Meer vindt u volgende functionaliteiten:

  • Rapporten:  hiermee kan u van de activiteiten rapporten creëren en afprinten.
  • Open dossier : het dossier openen waaraan de activiteit verbonden is.
  • Herbereken : een andere tarieftabel toepassen op een bepaalde activiteit en de daarbij horende facturatieonderdelen.
  • Instellen als gefactureerd: wanneer u facturen aanmaakt, zullen de activiteiten die gemarkeerd zijn als gefactureerd, niet opgenomen worden.

Voor de facturatieonderdelen zijn dezelfde opties beschikbaar, behalve de optie Herbereken. U kan één enkel facturatieonderdeel niet herberekenen naar een andere tarieftabel U zal dezelfde tarieftabel moeten toepassen voor alle facturatieonderdelen die horen bij eenzelfde activiteit.

Onder de tab Facturatieonderdelen, vindt u een overzicht van de bedragen die gefactureerd werden en de nog te factureren bedragen

BE/NL - Hoe werkt tijdschrijven