Configuratie van extra velden

Werken met extra velden (excl. Essential)

 

De informatie die nodig is voor het opvolgen van procedures kan zeer complex zijn. In sommige gevallen is het nodig aanvullende informatie toe te voegen die niet past in de standaardstructuur van Kleos.

Dankzij de extra velden kan u Kleos configureren om tegemoet te komen aan uw behoeften.

U kunt extra velden voor dossiers en identiteiten definiëren.

  • Klik op “extra velden voor dossiers” in het gedeelte “Algemeen” van het “configuratiescherm” Alle extra velden moeten worden opgenomen binnen een groep.
  • Creëer een nieuwe groep en geef deze een naam.
  • Definieer het nieuwe veld.
  • Geef de naam en het type veld in.
  • Afhankelijk van het type van het veld kunt u verschillende instellingen, als de minimale en maximale waarde instellen.

Zodra u het veld hebt gemaakt, zal het in het tabblad extra velden van het venster van de dossiers beschikbaar zijn. De procedure voor het maken van een extra veld voor identiteiten is precies hetzelfde.

Alle gegevens dewelke in extra velden toegevoegd worden zijn beschikbaar voor geavanceerde zoekacties en kunnen gebruikt worden om uw documenten automatisch in te vullen.

 

 

Alle vensters die in Kleos worden gebruikt om extra velden te definiëren, zien er hetzelfde uit.

 

 

Het is op elk moment mogelijk de configuratie van extra velden toe te voegen, te bewerken of te verwijderen. Wanneer u een extra veld verwijdert, worden alle gegevens verwijderd die erin zijn opgeslagen. Om een extra veld van de ene Kleos gegevensentiteit naar een andere te verplaatsen, moet u het extra veld kopiëren en alle informatie die in het originele extra veld was opgeslagen met de hand repliceren voordat u het verwijdert.

 

Extra velden kunnen ook nog op een tweede manier worden gedefinieerd. De extra velden die op deze manier worden gedefinieerd, zullen alleen beschikbaar zijn voor de dossiers en identiteiten die samenvallen met het toepassingsgebied van de definitie van de extra velden. De secundaire velden kunnen worden gedefinieerd in de volgende gegevensentiteiten:

  • Profielen worden gedefinieerd voor identiteiten. U kunt zoveel profielen definiëren als er nodig zijn. Elk profiel kan een specifieke set extra velden bevatten die wordt aangemaakt wanneer het profiel wordt toegewezen aan een identiteit. De extra velden met betrekking tot profielen zijn alleen beschikbaar voor de identiteiten die de profielen bevatten.
  • Het is mogelijk extra velden te definiëren in verband met dossiertypes. Deze zullen alleen beschikbaar zijn in de dossiers die tot het betreffende dossiertype behoren.
  • Het is mogelijk extra velden te definiëren voor de partijtypes van de dossiers. Deze zullen alleen beschikbaar zijn voor de identiteiten die zijn gedefinieerd als het betreffende partijtype.
  • Relatie tussen identiteiten en relaties tussen partijtypes.

 

 

DOWNLOAD DOCUMENTATION
User Manual
DOWNLOAD PDF
Full Kleos Manual
DOWNLOAD PDF