Hur du anpassar ärendetyper

Kleos innehåller en standaruppsättning av ärendetyper, men du kan själv anpassa dessa till din verksamhet. Gå till inställningsmenyn, klicka därefter på ”Ärenden” och ”Ärendetyp”. Klicka på ”Ny” för att skapa en ny ärendetyp för dina ärenden. Du kan ställa in vilka parter som ska ingå i din ärendetyp. Till exempel kan du ange att i varumärkesärenden ska det ingå en expert som part. När du skapar ett nytt ärende av denna typ kommer Kleos be dig att ange alla fördefinierade parter i det nya ärendet.

 

Du kan ställa in en förvald identitet för respektive partstyp. Till exempel experten som används i alla varumärkesärenden. Tillvalsfälten låter dig att skapa fält som är relaterade till din ärendetyp. I varumärkesärenden kan du exempelvis skapa ett fält där patentnummer ska läggas in. Det finns ingen begränsning i hur många ärendetyper du kan skapa. Du kan skapa flera ärendetyper för varumärkesärenden, envar med sina förvalda parter och tillvalsfält. Du kan inte radera en äredentyp som redan används i dina ärenden. Om du inte längre vill använda ärendetypen kan den inaktiveras.

Hur du anpassar ärendetyper