Błąd podczas usuwania folderu: “Wybrane foldery nie mogą usunięte,…..“

25/09/2018

 

1. Opis
Podczas próby usunięcia podfolderu  (na przykład: Ekspertyza), pojawia się następujący komunikat o błędzie:

User-added image

2. Rozwiązanie
Tylko po usunięciu zawartości wszystkich folderów lub podfolderów w danej sprawie, możliwe jest usunięcie tychże folderów. Jeśli błąd się powtarza, spróbuj wykonać zaawansowane wyszukiwanie, poprzez filtrowanie według nazwy folderu (np .: Ekspertyza).

User-added image

User-added image

Po otwarciu sprawy, opróżnij folder I wówczas będziesz w stanie go usunąć.
Aby usunać tense folder, przejdż do: Ustawienia> Dokumenty > Inne > Robocze foldery dokumentów, wybierz folder, który ma być usunięty, i kliknij  Usuń.

User-added image

User-added image

 

 

 

Foldery dokumentów, które stworzyłem, nie są widoczne w żadnej sprawie

27/09/2018

 

1. Opis
Użytkownik stworzył foldery dokumentów (na przykład.: Ekspertyza , Ekspertyza 1 oraz Ekspertyza 2), ale nie są one widoczne we wszystkich sprawach.
Zostały poprawnie stworzone poprzez Ustawienia > Dokumenty > Inne.

User-added image

2. Rozwiązanie
Zweryfikuj, czy typ sprawy jest taki sam dla wszystkich zainteresowanych spraw: w przykładzie poniżej każda sprawa posiada inny typ sprawy (Gospodarcza i Administracyjna). Dokumenty z folderów Ekspertyza są widoczne w sprawie Administracyjna, ale nie są widoczne w sprawie Gospodarcza.

User-added image

Przejdź do: Ustawienia > Sprawa > Typy spraw i otwórz sprawę Gospodarcza.
Wybierz zakładkę Foldery I kliknij na ikone “czerwonego oka”, która jest obecnie nieaktywna  aby aktywować foldery Ekspertyza.

                                                     User-added image

Foldery dokumentów będą widoczne dla wszystkich spraw, które są zapisane jako sprawy ogólne.
Jeśli chcesz, aby byly widoczne dla wszystkich typów spraw, odkliknij okienko Zarządzanie folderami.

User-added image

 

 

 

Brak możliwości przeniesienia dokumentu do innej sprawy

01/10/2018

 

1. Przegląd
Podczas próby przeniesienia dokumentu, ta opcja jest szara, niedostępna.
User-added image

Podczas próby przeniesienia dokumentu do innej sprawy z opcji Właściwości, nie ma menu rozwijanego, aby wybrać inną sprawę.

User-added image

2. Rozwiązanie
Sprawdź, czy dokumenty były wcześniej udostępnione.

User-added image

Wybierz document I kliknij na przycisk udostępniania   aby edytować dokument, który ma być udostępniony.
Wybierz  Zatrzymaj udo… po prawej stronie i kliknij OK w celu zatwierdzenia.

User-added image

Następnie status zmieni się na nie udostępniony   i opcja Przenieś do  będzie ponownie dostępna.

 

 

Jak masowo przenieść czynności z jednej sprawy do innej sprawy

02/10/2018

 

1. Opis
Użytkownik może wybrać zestaw czynności i przenieść je do innej sprawy, do innej daty lub właściciela. Kleos zamienia przycisk Edytuj na Edycję zbiorczą. Można to zrobić na karcie ogólnej Czynności lub wewnątrz sprawy.

2. Rozwiązanie
Uwaga:  aby było to możliwe, status czynności musi być ustawiony jako“Niezafakturowane”. Jeśli użytkownik spróbuje przenieść już zaksięgowane działania, wyświetli się następujący komunikat o błędzie:

User-added image

Wybierz czynności, które maja zostać przeniesione, I kliknij przycisk Masowa edycja lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz tę samą opcję.

User-added image

Wybierz docelową sprawę, właściciela I datę, Jeśli daty lub właściciela nie trzeba zmieniać, odznacz odpowiednie pola.
Kliknij Modyfikacja.

User-added image

Wyświetli się następujące okno. Jeśli przypadek docelowy ma inną tabelę stawek Kleos ponownie przeliczy wartości.

User-added image
Kliknij TAK, aby zatwierdzić. Wybrane działania zostaną przeniesione do miejsca docelowego, daty i właściciela.

 

 

Jak zapobiegać tworzeniu i modyfikowaniu danych Czynności i Finansów w  zarchiwizowanych sprawach?

08/10/2018

 

1. Opis
W wersji Kleosa 6.3 możliwe jest skonfigurowanie przez użytkownika opcji tworzenia czynności lub elementów rozliczeniowych w Finansach  w archiwizowanej sprawie.

2. Procedura
Przejdź do Konfiguracja > Ogólne > Konfiguracja > Ustawienia globalne > Czynności.
Aby zablokować dodawanie czynności w zarchiwizowanych sprawach, zaznacz opcję Zablokuj dodawanie czynności w zarchiwizowanych sprawach. 

User-added image

Po aktywowaniu opcji, jeśli użytkownik utworzy nowe działanie w przypadku zarchiwizowanym, wyświetli się następujący komunikat:

User-added image

 

 

Jak zresetować numerowanie archiwów

09/10/2018

 

1. Opis
Jak skonfigurować numerację archiwizacji.

2. Rozwiązanie
Przejdż do Konfiguracja > Sprawa > Numeracje spraw

Uwaga: Kleos aktualizuje datę automatycznie, ale nie licznik. Jeśli użytkownik chce zresetować licznik na początku roku, musi to zrobić ręcznie.
Kliknij podwójnie na: Archiwalna lub na przycisk edycji.
Następnie kliknij Dodaj.

User-added image
Możliwe jest skonfigurowanie numerowania archiwów za pomocą:

  • licznika
  • Tekstu
  • Daty
  • Z separatorem lub bez


W przykładzie poniżej skonfigujemy numerację  w następujący sposób: Data (rok) + Licznik:

Aby skonfigurować datę:
W Typie wybierz Data i następnie  Format (np: yyyy)
Istnieje również możliwość dodania separatora.
Kliknij OK aby zatwierdzić.

User-added image

Aby skonfigurować licznik:
Kliknij Dodaj ponownie i w Typie wybierz Licznik.
W  Wartości wpisz 0. (wówczas pierwszy numer sprawy to będzie1))
Wybierz Format (np: 0000). Kliknij OK aby zatwierdzić.

User-added image

Możesz również zmieniać kolejność poprzez klikanie Przesuń w górę / Przesuń w dół.

User-added image

Pierwsza zarchiwizowana sprawa będzie miała numer 20180001 

User-added image

 

 

Błąd podczas otwierania dokumentu programu Word: „Microsoft Office zidentyfikował potencjalny problem bezpieczeństwa” (Office 2016)

19/11/2018

 

1.Opis
Podczas otwierania dokumentu Word wyświetlany jest następujący błąd:

User-added image

Ten problem pochodzi z najnowszej aktualizacji pakietu Office 2016, która wprowadziła kontrole bezpieczeństwa i zaufane witryny. Ten komunikat pojawia się za każdym razem, gdy otwierasz dokument w Kleos, ponieważ arkusz stylów dokumentu zawiera hiperłącza.

2. Jak ominąć ten problem
Za zgodą klienta usuń hiperłącza i zapisz dokument.

 

 

 

Czas na Kleosa

22/11/2018

 

 

 

 

 

Stoper – automatyczne tworzenie czynności z rzeczywistym czasem spędzonym na sprawie

11/01/2019

 

Aby uprościć wprowadzanie czasu do twoich spraw z funkcji stopera, Kleos wyświetla domyślnie całkowity czas spędzony na pracy nad sprawą w oknie tworzenia nowego działania (poprzednio domyślny czas to „0”).

User-added image

Aby skorzystać z funkcji stopera automatycznego tworzenia czasu spędzonego na pracy nad sprawą, musisz skonfigurować go na swoim koncie użytkownika (każdy użytkownik biura będzie musiał wykonać tę samą operację): z Konfiguracje > Ogólne > Moje preferencje > zakładka Czynności :

User-added image