Błąd logowania: “Ten użytkownik jest nieaktywny I nie może uzywać aplikacji”

21/01/2019

 

1. Opis
Kiedy użytkownik próbuje się zalogowac, pojawia się następująca informacja:

Image ajoutée par l'utilisateur

Przechodząc do:  Ustawienia > Kancelaria > Kontrakt i uprawnienia > Menedżer kontaktów, widzimy, że użytkownik jest aktywny

Image ajoutée par l'utilisateur

Konto użytkownika jest również aktywne z poziomu: Ustawienia > Kancelaria > Pracownicy Kancelarii.

Image ajoutée par l'utilisateur

Powodem błędu logowania jest dezaktywacja  uzytkownika z głownej zakładki kontaktów.

Image ajoutée par l'utilisateur

2. Rozwiązanie
Kliknij Wyszukiwani zaawansowane e z ogólnej karty Kontaktów, w polu Status wybierz Nieaktywny > Szukaj.

Image ajoutée par l'utilisateur

Wybierz nieaktywnego użytkownika, I kliknij  Więcej… > Reaktywuj. 

Image ajoutée par l'utilisateur
Potwiedź reaktywację w wyświetlonym oknie.

 

 

 

Jak wyświetlić ukryte pliki i foldery w oprogramowaniu Windows 7/8/10

22/10/2018

 

1. Opis
Jeśli chcesz zarządzać plikami znajdującymi się w ukrytym folderze, konieczne jest, abyś mógł zobaczyc jego zawartość. Możesz także potrzebować dostępu do ukrytych plkiów, aby rozwiązać problem, na który się natkniesz.

2. Rozwiązanie

Windows 7
Aby wyświetlić ukryte pliki, kliknij przycisk Organizuj w dowolnym folderze, a następnie wybierz opcję Opcje folderów i wyszukiwania z menu.

Obraz dodany przez użytkownika

Wybierz pozycję Opcje folderów, a następnie wybierz kartę Widok.
Wybierz pozycję Pokaż ukryte pliki, foldery i dyski, a następnie wybierz pozycję OK.

Obraz dodany przez użytkownika

Windows 8:

  1. Szybko przesuń palcem od prawej krawędzi ekranu do środka, a następnie wybierz pozycję Wyszukiwanie (jeśli używasz myszy, przesuń wskaźnik do prawego górnego rogu ekranu, przesuń go w dół, a następnie wybierz pozycję Wyszukiwanie).
  2. W polu wyszukiwania wpisz ciąg folder, a następnie w wynikach wyszukiwania wybierz pozycję Opcje folderów.
  3. Wybierz kartę Widok.
  4. W obszarze Ustawienia zaawansowane wybierz pozycję Pokaż ukryte pliki, foldery i dyski, a następnie wybierz pozycję OK.

Windows 10 :

  1. W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz ciąg folder, a następnie na liście wyników wybierz pozycję Pokaż ukryte pliki i foldery.
  2. W obszarze Ustawienia zaawansowane wybierz pozycję Pokaż ukryte pliki, foldery i dyski, a następnie wybierz pozycję OK.