Jak zdefiniować wykluczenia skanowania plików i folderów w oprogramowaniu antywirusowym – AVG

24/09/2018

 

Rozwiązanie

Otwórz program AVG.

1. Z menu Opcje wybierz Ustawienia zaawansowane.
2. Na panelu po lewej stronie wybierz Wyjątki.
3. Na panelu po prawej stronie wybierz Dodaj wyjątek.
4. Z menu rozwijanego wybierz typ wyjątku – Plik lub Folder
5. Odnajdź plik lub folder, który chcesz wykluczyć.
6. Wybierz czy chcesz zastosować wyjątek również dla innych składników AVG.
7. Kliknij OK aby zapisać informacje o wyjątku.
8. Kliknij OK ponownie, aby zapisać ustawienia.

Foldery Kleos, które należy dodać do wykluczeń oprogramowania antywirusowego:
C:\Users\xxxxx\AppData\Roaming\KLEOS
C:\Users\xxxxx\AppData\Local\Apps

 

 

Jak zainstalować Kleosa (nowa instalacja)

22/10/2018

 

1. Opis
Użytkownik chce zainstalować Kleosa na nowym komputerze.

2. Procedura
Uzyskaj dostęp do następującej strony internetowej z IE (Internet Explorer) lub Chrome:

https://kleos.wolterskluwer.com/poland

                                Image ajoutée par l'utilisateur

Sprawdź wymagania systemowe (opcjonalny):

Image ajoutée par l'utilisateur

Aby zainstalować najnowszą wersję, wybierz Zainstaluj Kleosa 6…

Image ajoutée par l'utilisateur

Aby zainstalować inną wersję Kleosa kliknij na Zainstaluj kolejną wersję Kleos > wybierz odpowiednią wersję z listy i kliknij Pobierz

Image ajoutée par l'utilisateur

Image ajoutée par l'utilisateur

Podczas uruchamiania aplikacji wypełnij następujące pola:

Image ajoutée par l'utilisateur