Blokada wprowadzania czynności – jak chronić czynności i ich koszty od tworzenia i edycji

27/09/2018

 

1. Opis
Kleos 6.3 wprowadza nową funkcję, która pozwalają użytkownikowi na ochronę czynności i kosztów od modyfikacji przez wybranego pracownika w określonym czasie. Zablokowany okres nie jest modyfikowalny, z pewnymi wyjątkami dla określonych pracowników.
Okres zablokowany jest konfigurowany na podstawie daty zamknięcia, w której członkowie kancelarii nie mogą zmienić ani dodać działań z datą wcześniejszą lub równą tej dacie.

2. Procedura
Data graniczna jest zarządzana przez członka kancelarii, który posiada uprawnienia do zarządzania dodatkowymi ustawieniami. Ta opcja jest widoczna tylko dla firm, które posiadają wersję Business oraz zaawansowany moduł finansowy.

User-added image

Aby aktywować tę funkcję, członek kancelarii musi posiadać autoryzację zarządzania dodatkowymi ustawieniami.
Aktywowanie daty granicznej następuja poprzez: Ustawienia > Ogólne > Konfiguracja > Ustawienia globalne > Czynności > Włączenie daty granicznej.

User-added image

Kiedy ta opcja jest aktywna, dostępa jest jest widoczna z głównej strony: Czynności > Więcej… > Blokada wprowadzania czynności. 

User-added image

Przycisk tej blokady otwiera okno zarządzania datą graniczną.
Aby zablokować możliwość modyfikacji czynności dla całej kancelarii, wybierz datę w kalendarzu, od której ma to nastąpić, w polu Dla wszystkich:

User-added image
Aby stworzyć wyjątki Dla określonych pracowników , kliknij Dodaj i wybierz pracownika z menu na dole, oraz datę graniczną poprzez kliknięcie na ikonę kalendarza

User-added image

Jeśli pracownik próbuje stworzyć czynność przed lub równo z datą jej zamknięcia, Kleos uniemożliwi taką operację, poprzez nie wyświetlanie nieważnych dat. (na przykład: 12/09/2018).

User-added image

Jeśli użytkownik otwiera Czynność (ze statusem “nie zafakturowano”), z datą wcześniejszą lub równą terminowi zamknięcia, jedynym możliwym działaniem jest zmiana opisu.

User-added image

Następujący komunikat pojawi się, jeśli spróbuje zmodyfikować inne pole (Ilość, typ itp.)

User-added image

Kleos pokazuje również komunikat o błędzie, gdy użytkownik używa następujących działań paska narzędzi strony Czynności dla działań z datą wcześniejszą lub równą końcowej:

  • Edycja zbiorcza
  • Opcje (tylko dla moduły Sprawy)
  • Przelicz
  • Oznacz jako zafakturowane
  • Usuń


Kleos zachowuje się w ten sam sposób w zakładce Pozycje rozliczeniowe w module Czynności.
User-added image
Ta sama sytuacja ma miejsce jeśli chcemy skorzystać z Szybkiego wpisywania czynności. Pracownik nie może dokonywać żadnych zmian w opcjach Nowa szybka aktywność (czas) I Nowa czynność, jeśli wybierze datę wcześniejszą lub równą terminowi zamknięcia.

User-added image

Blokada jest również dostępna z poziomu urządzenia mobilnego, nawet jeśli pracownik nie instalował nowej wersji aplikacji. Kleos pokazuje komunikat o błędzie podczas próby zachowania procesu.

 

 

Chcę zastosować domyślną tabelę opłat w sprawie

08/10/2018

 

1. Opis
Chcę zastosować domyślną tabelę opłat (niestandardową) w danej sprawie

 

2. Rozwiązanie
Isnieją dwie możliwości konfiguracji:
1. Z poziomu sprawy przejdź do > Czynności > wybierz Więcej… > Opcje
W Domyślna niestandardowa tabela stawek, wybierz żądaną stawkę i kliknij OK aby zatwierdzić.

User-added image

2. Z poziomu Ustawienia > Czynności > Tabele stawek
Wybierz żądaną tabelę stawek I kliknij dwukrotnie, aby otworzyć
Kliknij na zakładkę Połaczone sprawy > + Dodaj, I wybierz interesującą Cię sprawę.
Kliknij OK aby zatwierdzić.

User-added image.

 

 

Udoskonalenie okna szybkiego wprowadzania czynności

10/01/2019

 

Aby poprawić użyteczność wprowadzania czynności, w oknie aktywności zaimplementowano nowe zachowanie. Kleos pokazuje ostatni typ aktywności użytej w poprzednio wprowadzonej czynności. Podczas tworzenia nowej aktywności zachowuje ostatnie informacje o używanym typie działania. Informacje są następujące:

  • Typ czynności
  • Opis czynności
  • Skonfigurowane elementy rozliczeniowe i opis pozycji rozliczeniowej

Ta funkcja jest dostępna we wszystkich punktach wejściowych: okno aktywności i arkusz czynności.

User-added image

Kleos pokazuje również ostatni typ aktywności używany w oknie szybkiego wprowadzania czynności (u dołu ekranu).
      

User-added image

Kleos 6.4 poprawia użyteczność okna szybkiego wprowadzania czynności, umożliwiając użytkownikowi wybranie określonej daty i umożliwiając użytkownikowi poruszanie się w oknie za pomocą klawisza tabulatora na klawiaturze.

User-added image

Uwaga: Nowe zachowanie jest domyślne i nie można go konfigurować.