Udoskonalenie okna szybkiego wprowadzania czynności

10/01/2019

 

Aby poprawić użyteczność wprowadzania czynności, w oknie aktywności zaimplementowano nowe zachowanie. Kleos pokazuje ostatni typ aktywności użytej w poprzednio wprowadzonej czynności. Podczas tworzenia nowej aktywności zachowuje ostatnie informacje o używanym typie działania. Informacje są następujące:

  • Typ czynności
  • Opis czynności
  • Skonfigurowane elementy rozliczeniowe i opis pozycji rozliczeniowej

Ta funkcja jest dostępna we wszystkich punktach wejściowych: okno aktywności i arkusz czynności.

 

 

Kleos pokazuje również ostatni typ aktywności używany w oknie szybkiego wprowadzania czynności (u dołu ekranu).
      

 

Kleos 6.4 poprawia użyteczność okna szybkiego wprowadzania czynności, umożliwiając użytkownikowi wybranie określonej daty i umożliwiając użytkownikowi poruszanie się w oknie za pomocą klawisza tabulatora na klawiaturze.

 

 

Uwaga: Nowe zachowanie jest domyślne i nie można go konfigurować.

 

 

top

Stoper – automatyczne tworzenie czynności z rzeczywistym czasem spędzonym na sprawie

11/01/2019

 

Aby uprościć wprowadzanie czasu do twoich spraw z funkcji stopera, Kleos wyświetla domyślnie całkowity czas spędzony na pracy nad sprawą w oknie tworzenia nowego działania (poprzednio domyślny czas to „0”).

 

 

 

Aby skorzystać z funkcji stopera automatycznego tworzenia czasu spędzonego na pracy nad sprawą, musisz skonfigurować go na swoim koncie użytkownika (każdy użytkownik biura będzie musiał wykonać tę samą operację): z Konfiguracje > Ogólne > Moje preferencje > zakładka Czynności :

 

 

 

top