Jak skonfigurować typy spraw

Kleos zawiera standardowy zestaw typów spraw, ale jest zalecane aby kancelaria stworzyła własny, który będzie bardziej pasował do jej specyfiki. Aby skonfigurować typy spraw kliknij ikonę Konfiguracja (koło zębate), wybierz Sprawa a następnie kliknij Typy spraw. Aby utworzyć nowy typ sprawy kliknij Nowy i zdefiniuj nowy typ sprawy. Możesz zdefiniować typy stron, które powinny być uzupełnione w tym typie sprawy. Przykładowo możesz określić, że sprawy gospodarcze powinny zawierać eksperta jako jedną z stron w tego typu sprawach. Kiedy tworzysz nową sprawę tego typu, Kleos poprosi Cię o uzupełnienie wszystkich typów stron dla tego typu sprawy.

 

Możesz również określić domyślny kontakt dla każdego typu strony w każdym typie sprawy. Przykładowo, konkretnego eksperta powiązanego ze sprawami gospodarczymi. Zakładka dodatkowe pola pozwala zdefiniować specyficzne informacje powiązane z typami spraw. Przykładowo w sprawie gospodarczej możesz zdefiniować pole dodatkowe do zapisania numeru patentu. Nie ma ustalonego limitu typów stron, które możesz zdefiniować. Możesz zdefiniować różne typy spraw gospodarczych, każda z innymi powiązanymi stronami, domyślnymi kontaktami i polami dodatkowymi. Nie jest możliwe usunięcie istniejącego typu sprawy. Jeśli nie chcesz więcej używać jakiegoś typu możesz go dezaktywować i będzie on pokazywany jako nieaktywny.

Jak skonfigurować typy spraw