Opis
Ta procedura pozwala szybko rozwiązać problem braku KleosSetup_XX_.msi, który pojawia się, gdy klient próbuje zaktualizować inteligentnego klienta.
Kiedy klient próbuje zaktualizować Kleosa, może otrzymać następujący komunikat o błędzie:

Oznacza to, że Instalator Kleos nie może pobrać pliku msi z aktualnie zainstalowanej wersji Kleos.

Ten sam komunikat o błędzie został wyświetlony, jeśli użytkownik spróbuje ujednolicić Kleos za pomocą Panelu sterowania> Programy i funkcje.

Aby rozwiązać ten problem, musisz użyć tego narzędzia na komputerze klienta:
https://support.microsoft.com/en-us/help/17588/fix-problems-that-block-programs-from-being-installed-or-removed

Zostanie wyświetlone poniższe okno po uruchomieniu narzędzia, kliknij wówczas “Następny”:

UWAGA: Należy wziąć pod uwagę, że okna dialogowe mogą być wyświetlane w języku użytkownika klienta, więc mogą różnić się od dialogów prezentowanych w tym dokumencie.
W następnym oknie wybierz „Odinstalowywanie”:

Narzędzie pokaże wszystkie zainstalowane programy, wybierz zatem program, który ma być odinstalowany (w tym przypadku Kleos)

UWAGA: Upewnij się, że wybrany program Kleos ma ten sam kod produktu, który otrzymałeś w komunikacie o błędzie, jak pokazano w oknie, po prostu umieszczając kursor na ikonie Kleos.
Kliknij“Następny
W kolejnym oknie wybierz “Tak, spróbuj odinstalować”:

Teraz narzędzie rozpocznie odinstalowywanie wybranego produktu:

Jeśli się powiedzie, otrzymasz poniższe okno, z zieloną flagą po prawej:

Teraz możesz przystąpić do instalacji nowej wersji Kleos, wykorzystując instalator już pobrany tutaj:

                             « %localappdata%\Wolters Kluwer\KleosSetup\KleosSetup.exe »

Alternatywnie możesz pobrać odpowiednią wersję z oficjalnych stron internetowych do pobrania Kleos

                             

 

08/10/2018