Błąd logowania: “Ten użytkownik jest nieaktywny I nie może uzywać aplikacji”

21/01/2019

 

1. Opis
Kiedy użytkownik próbuje się zalogowac, pojawia się następująca informacja:

 

 

Przechodząc do:  Ustawienia > Kancelaria > Kontrakt i uprawnienia > Menedżer kontaktów, widzimy, że użytkownik jest aktywny

 

 

Konto użytkownika jest również aktywne z poziomu: Ustawienia > Kancelaria > Pracownicy Kancelarii.

 

 

Powodem błędu logowania jest dezaktywacja  uzytkownika z głownej zakładki kontaktów.

 

 

2. Rozwiązanie
Kliknij Wyszukiwani zaawansowane e z ogólnej karty Kontaktów, w polu Status wybierz Nieaktywny > Szukaj.

 

 

Wybierz nieaktywnego użytkownika, I kliknij  Więcej… > Reaktywuj. 

 

 

Potwiedź reaktywację w wyświetlonym oknie.