Dossiersoorten configureren

 

Kleos is voorzien van een standaard set van dossiersoorten, maar wij adviseren u om bijkomende types te definiëren, aangepast aan uw activiteiten. (excl. Essential).

Om de dossiersoorten te configureren gaat u als volgt te werk:

  • klikt u op het icoontje “configuratie
  • selecteert het tabblad “dossier
  • Kies het item “dossiersoorten“.
  • klik rechtsboven op “nieuw” om een nieuwe dossiersoort toe te voegen.
  • Veplichte rollen: u kan definiëren welke rollen er verplicht zijn in dit type van dossiers. Bijv. u kan beslissen dat de rol van expert steeds moet toegevoegd worden als partij in dit type van dossier. Wanneer u een nieuw dossier maakt van dit type zal Kleos u vragen om alle gedefinieerde partijen toe te voegen
  • Standaardidentiteit: u kan per dossiersoort een standaardidentiteit voor elke partij definiëren bijv. een expert verbonden aan bepaalde types van dossiers
  • “extra velden” laat toe om velden voor deze dossiersoort toe te voegen. Bijvoorbeeld u kan een extra veld aanmaken om het patentnummer te registreren specifiek voor dit type van dossiers.

Er is geen limiet op het aantal dossiersoorten die u kunt definiëren. (excl. Essential)

Het is niet mogelijk om een bestaande dossiersoort te verwijderen. Als u een dossiersoort niet meer wenst te gebruiken, kan u deze deactiveren.

Dossiersoorten_BENL